CIN3 cervixafwijking
Borstelhistologie uit cytologisch sample

Dankzij een actieve rol van de huisarts en het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is het cervixcarcinoom vaak in een vroeg stadium op te sporen.

Het diagnosticeren van (voorstadia van het) cervixcarcinoom is het speerpunt van LCPL-Pathan. Jaarlijks beoordelen wij meer dan 60.000 uitstrijkjes die door huisartsen uit heel Nederland worden ingezonden. Dat doen we snel en goed.

Het LCPL-Pathan is, al 40 jaar, het grootste gespecialiseerde laboratorium in Nederland wat betreft de beoordeling van maligniteiten van de baarmoederhals. 

 

 

 

Betere diagnostiek dankzij eigen innovatie

LCPL-Pathan loopt al vier decennia voorop bij innovaties die leiden tot betere aarmoederhalskankerdiagnostiek. Deze innovaties vinden op twee gebieden plaats:

  Innovatie door verbeterde laboratoriumanalysemethode
 

Om zo snel mogelijk een betrouwbare diagnose te kunnen stellen is LCPL-Pathan, in 2005, overgegaan op de dunnelaagcytologie. Hiermee is het klassieke uitstrijkje vervallen. Een cervix sample wordt met een borsteltje afgenomen. Deze borstel gaat, met al het celmateriaal, in een potje met fixatief dat naar ons wordt verzonden. In het lab maken we daar een ‘dunnelaag’ preparaat van met behulp van een 'centrifuge- en stempeltechniek'. Hierdoor zijn veel ontstekingscellen en bloed al verwijderd, hetgeen de beoordeling makkelijker maakt.

Dankzij deze methode kunnen we niet alleen betere preparaten maken, maar blijven ook alle cellen beschikbaar voor verder onderzoek. Dit in tegenstelling tot het conventionele uitstrijkje. In die gevallen verdwijnt ongeveer 80% van de cellen met het borsteltje of de spatel in de prullenmand.

Gebleken is dat in het potje veel minibiopten achterblijven, waarop nog nauwkeurigere histologische diagnose gesteld kan worden. De dunnelaagcytologie kan zo leiden tot een eenduidige histologische diagnose (1,2). Wij noemen dit onderzoek borstelhistologie. Op deze histologische preparaten kan, naast het zichtbaar maken van celdelingen, met behulp van immunohistochemie, ook de aanwezigheid van het humaan papillomavirus (HPV) of bepaalde tumormarkers aangetoond worden.

LCPL-Pathan heeft in de ontwikkeling van deze Cytoblock® techniek in Nederland een cruciale rol gespeeld als voorloper. Ook aan de zorgverzekeraars hebben we het belang van onze verbeterde diagnostiek kunnen uitleggen en gehonoreerd gekregen.

Onderaan deze pagina vind u een PDF document met een uitgebreide beschrijving van deze innovatieve technologie.

Innovatief door computer-ondersteunde screeningmethode
 

Binnen LCPL-Pathan is er ruime ervaring aanwezig in het ondersteunen van de sreenings-analisten met behulp van computer-netwerkintelligentie (PAPNET). Destijds werd een voorscreening met behulp van computerbeelden gebruikt, tegenwoordig selecteert de computer de 20 meest afwijkende celgroepen op het glaasje, die daarna door de analist worden beoordeeld.

LCPL-Pathan maakt gebruik van de T5000 machine en scanning computer van Hologic®

Toekomstscenario: screening op basis van HPV

In de nabije toekomst zal de primaire screening voor baarmoederhalskanker naar verwachting op basis van de aanwezigheid van humaan papillomavirus (HPV) hoog-risico (hr)  typen gaan plaatsvinden. Om daarop te anticiperen is er op onze afdeling moleculaire diagnostiek al veel ervaring opgedaan met het opsporen en karakteriseren van de verschillende typen HPV (hr).

Dit onderzoek kan zowel op losse cellen (uitstrijkjes) als op biopten (borstelhistologie) plaatsvinden. Alleen de vrouwen waarbij HPV typen hr zal worden aangetoond, worden daarna cytologisch beoordeeld waarbij gebruik gemaakt kan worden van hetzelfde sample. Vergeleken met de huidige opzet van het bevolkingsonderzoek zal maar ongeveer 6% van de vrouwen nog cytologisch worden beoordeeld.

Snelle standaard en toegankelijke service

In meer dan 96% van de gevallen ontvangt u binnen 6 werkdagen een betrouwbare uitslag. In de resterende gevallen is het noodzakelijk dat er aanvullend onderzoek wordt verricht (PCR of immunologisch), waardoor de uitslag iets langer op zich laat wachten. Wanneer de patholoog vindt dat een aanvullend borstelhistologie-onderzoek nodig is, ontvangt u direct een fax met uitleg over het nut van dit onderzoek en uitleg over eventuele financiële consequenties voor de patiënt (aanspraak op eigen risico). U kunt per omgaande reageren indien dit onderzoek om bepaalde redenen niet gewenst is.

In het bovengenoemde geval, maar ook met overige vragen, kunnen huisartsen altijd direct in contact komen met één van onze pathologen. Bijvoorbeeld om een casus te bespreken. Vanuit LCPL-Pathan bellen wij u als er onduidelijkheden zijn en wanneer de uitslag toegelicht dient te worden.

Heeft u een vraag?