Moleculaire diagnostiek van SOA’s

De afdeling moleculaire diagnostiek van LCPL-Pathan richt zich op het opsporen van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA). Alle onderzoeken op dit gebied zijn gebaseerd op de uiterst gevoelige polymerase chain reaction (PCR) techniek. Hiermee wordt zelfs de kleinste hoeveeheid van het DNA van de pathogene virussen en bacteriën aangetoond. 

Dankzij deze moleculaire methode bent u niet afhankelijk van bijvoorbeeld antilichamen die (nog) niet aanwezig zijn of complexe kweekmethoden. Bijkomend voordeel is dat u het materiaal per post kunt aanleveren in de door ons geleverde Cobas-buis.

Gevoelig en goed

Om zelfs de kleinste hoeveelheid pathogenen aan te kunnen tonen wordt het DNA zo geïsoleerd dat PCR-remmende stoffen, zoals slijm, ureum en hemoglobine, worden verwijderd. Indien nodig worden de PCR-uitslagen aan de microscopische bevindingen gekoppeld. Daarmee wordt meer diepgang verkregen en neemt de specificiteit van de test nog verder toe.

Het grote voordeel van diagnostiek met behulp van PCR boven de conventionele methoden is dat er geen bacteriën gekweekt hoeven te worden. Zo stellen bijvoorbeeld de kweekmethoden voor het aantonen van gonokokken of Chlamydia-bacteriën hoge eisen aan het materiaal dat onder de juiste condities moet worden afgenomen en verzonden. Regelmatig gaat dat verkeerd waardoor de micro-organismen, die wel aanwezig waren, niet meer aangetoond kunnen worden. Om deze redenen is LCPL-Pathan ruim 10 jaar geleden volledig overgestapt op de PCR-methode.

PCR-testen

LCPL-Pathan kan de volgende PCR-testen voor u uitvoeren:

*

indien de diagnose gonorroe gesteld is en u een resistentiebepaling wilt laten verrichten dient dat op gekweekt materiaal te gebeuren. In overleg kan LCPL-Pathan dit onderzoek voor u verzorgen.

 

**

bij verdenking van een secundaire of tertiaire syfilus is deze methode ongeschikt en dient er (ook) serologisch onderzoek plaats te vinden. In overleg kan LCPL-Pathan dit onderzoek voor u verzorgen.

Literatuur

 

Heeft u een vraag?