Huisartsen in Nederland verrichten per jaar ruim 170.000 SOA-consulten. In 45% van de gevallen wordt daarbij een SOA gevonden (1). Syfilis is de op twee na meest voorkomende SOA die wordt aangetroffen.

Als er door de aanwezigheid van een anogenitale ulcus ('harde sjanker') verdenking is op een Treponema pallidum infectie, dan kan LCPL-Pathan dit voor u bevestigen of uitsluiten. Dit gebeurt door middel van moderne moleculair biologische PCR-technieken waarbij op zeer gevoelige en reproduceerbare wijze het DNA van de Treponema-bacterie wordt aangetoond. Vanwege de hoge gevoeligheid en de lage kans op fout negatieven is de PCR-methode de eerste keuze om syfilis aan te tonen*.

De PCR-methode is makkelijk en snel. U neemt een monster af, fixeert dit in de Cobas-buis en stuurt dit, per post, naar ons. In 95% van de gevallen heeft u binnen 6 werkdagen een betrouwbare uitslag. 

Onze onderzoeksmethoden voldoen aan NVDV-richtlijn Seksueel Overdraagbare aandoeningen.

*

Deze methode is niet geschikt om secundaire of tertiaire syfilis aan te tonen. In die gevallen dienen er antilichamen tegen Treponema pallidum in het serum van de patiënt te worden aangetoond. In overleg kan LCPL-Pathan dat onderzoek voor u uitvoeren.

Dubbele SOA-infecties

Belangrijk om te beseffen is dat bij een substantieel deel van de geïnfecteerden meerdere SOA's aanwezig zijn. Als het klachtenpatroon en/of het lichamelijk onderzoek daar aanleiding toe geven, is het raadzaam om op meerdere SOA's te laten testen. Met name dubbelinfectie met Chlamydia trachomatis komt vaak voor. Klik hier voor een overzicht van alle SOA's waarop wij kunnen testen.

Voor meer informatie hierover zie de sectie SOA van het Nationaal kompas en de NHG standaard SOA consult.

Literatuur

Heeft u een vraag?