Fluor vaginalis is een niet-bloederige vaginale afscheiding die qua hoeveelheid, kleur en/of geur afwijkt (van wat, volgens de patiënt, gebruikelijk is). Deze afwijkende afscheiding kan gepaard gaan met jeuk of irritatie in of rond de vagina, maar dat hoeft niet.

Fluor vaginalis kan verschillende oorzaken hebben: bacteriële vaginose, een Candida-infectie, atrofische vaginitis of een SOA zoals Chlamydia trachomatis of Neisseria gonorrhoea. Ook een genitaal ulcus door Herpes simplexvirus of Treponema pallidum kan met fluor vaginalis gepaard gaan. Het is daarom essentieel dat er een uitgebreide anamnese wordt afgenomen. Daarbij kan schaamte vaak het beeld vertroebelen.

Als lichamelijk onderzoek de fluor vaginalis bevestigt, kan er differentiaaldiagnostisch gedacht worden aan een:

Zekerheid dankzij laboratoriumdiagnostiek

LCPL-Pathan verricht aanvullend laboratoriumonderzoek waarmee één van bovenstaande diagnoses kan worden bevestigd of uitgesloten. Het onderzoek bestaat uit de microscopische beoordeling van een cytologisch monster uit het urogenitaal gebied. Afhankelijk van de vraagstelling en de bevindingen kan er aanvullend microbiologisch onderzoek met behulp van de PCR-techniek worden verricht.  In 95% van de gevallen ontvangt u binnen 6 werkdagen de uitslag.

Heeft u een vraag?