Een atrofische vaginitis kenmerkt zich door een steriele ontsteking van de vaginawand leidend tot verhoogde afscheiding, jeukklachten, dyspareunie en/of contactbloedingen. Bij een verdenking van atrofische vaginitis moet er differentiaaldiagnostisch gedacht worden aan een bacteriële vaginose, Candida albicans of een SOA-infectie.

Indien de anamnese en het het lichamelijk onderzoek hier geen duidelijkheid over geven helpt LCPL-Pathan om de diagnose scherp te krijgen.

Stellen van een microscopische diagnose

De procedure is dat er een microscopisch preparaat gemaakt wordt waarin wordt uitgesloten dat er potentiële ziekteverwekkers aanwezig zijn. Wanneer deze afwezig zijn wordt er gekeken of er atrofisch uitgerijpte epitheelcellen en ontstekingscellen aanwezig zijn. Zo ja dan volgt de diagnose atrofische vaginitis.

Zijn er wel potentiële ziekteverwekkers aanwezig dan krijgt u automatisch uitsluitsel welk pathogeen er is gevonden zodat u uw behandeling daarop kunt aanpassen.

Heeft u een vraag?