Bacteriële vaginose (BV) kenmerkt zich microbiologisch in een shift van de vaginale flora van Lactobacillus spp. als dominante soorten naar een mengflora waarbij Gardnerella vaginalis, Bacteroides spp., Mobiluncus spp. en Mycoplasma hominus de overhand krijgen (1).

Een goede anamnese, lichamelijk en aanvullend onderzoek zijn onontbeerlijk om de diagnose BV te kunnen stellen. De diagnose kan worden gesteld als vrouwen aan drie van de vier Amsel criteria (2) voldoen:

  • Fluor vaginalis: meer, melkkleurige en/of romige afscheiding
  • Geur: wanneer de vaginale fluor gemengd wordt met een 10% KOH-oplossing ontstaat een typische ‘vislucht’ door de aanwezigheid van aminen.
  • Zuurgraad: pH van de vaginale fluor hoger dan 4,5.
  • Aanwezigheid van ‘clue cells’: deze met Gardnerella overgroeide cellen zijn een zeer sterke aanwijzing voor de aanwezigheid van BV. 

De ervaring leert dat met de teststrookjes die in de huisartsenpraktijk gebruikt worden, het vrijwel ondoenlijk is om op betrouwbare wijze de pH te meten. In dat geval lijkt aanvullend onderzoek geïndiceeerd. 

Aanvullend onderzoek

cel

LCPL-Pathan is gespecialiseerd in het detecteren van de zogenaamde ‘clue cells’ in cytologische preparaten. Bij een verdenking van bacteriële vaginose geven wij daarmee uitsluitsel over het wel of niet aanwezig zijn van de aandoening. 

Differentiaaldiagnose

Differentiaaldiagnostisch kan er gedacht worden aan Candida albicans, Trichomonas vaginalis en afrofische vaginitis. Bij onderzoek door LCPL-Pathan wordt naar al deze beelden gekeken. U krijgt van ons altijd de juiste diagnose, als u onderzoek voor bacteriële vaginose heeft aangevraagd.

Behandeladvies NHG

Medicamenteuze behandeling van bacteriële vaginose bestaat uit éénmalige toediening van 4 tabletten metronidazol 500 mg oraal (2). De partner wordt niet meebehandeld. Bij onvoldoende resultaat of bij een recidief wordt metronidazol 500 mg 2 dd gedurende zeven dagen voorgeschreven (3).

Literatuur

1. Nugent RP, Krohn MA, Hillier SL. Reliability of diagnosing bacterial vaginosis is improved by a standardized method of gram stain interpretation.  J Clin Microbiol. 1991;29:297-301.

2. Amsel R, Totten PA, Spiegel CA, Chen KC, Eschenbach D, Holmes KK. Nonspecific vaginitis. Diagnostic criteria and microbial and epidemiologic associations. Am J Med 1983;74:14-22.

3. NHG artsennet

Heeft u een vraag?